• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Orientering til søker

Skjemautfylling

Søknad om helse- og omsorgstjenester

Orientering til søker

Kommunen tilbyr nødvendige helse- og omsorgstjenester som:
 • Hjemmehjelp
 • Boveilederne
 • Dagsenter for eldre
 • Dagsenter for personer med demens/kognitiv svikt
 • Dagsenter for yngre personer med demens
 • Trygghetsalarm
 • Avlastning i og utenfor institusjon
 • Støttekontakt og aktivitetstilbud
 • Omsorgsstønad
 • Omsorgsboliger
 • Hjemmesykepleie
 • Ergo- og fysioterapi
 • Korttidsopphold i sykehjem
 • Langtidsopphold i sykehjem
 • Rehabiliteringsopphold i sykehjem
 • Brukerstyrt personlig assistent (BPA)
 • Rustjenester
 • Praktisk bistand / opplæring (herunder miljøarbeidertjeneste)
 • Psykisk helsetjenester
 • Individuell plan
Til søkere av helse- og omsorgstjenester

Alle søknader behandler individuelt, i tråd med lovverk, eventuelle forskrifter, retningslinjer og standard kriterier

Saksgang og klagerett
Når søknaden er mottatt, blir du kontaktet for å avtale eventuelt hjemmebesøk og for utfyllende opplysninger. Du vil få nærmere informasjon om saksgang og innhenting av opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden. Når vedtaket er fattet, vil du motta en skriftlig tilbakemelding.
Du kan klage på kommunens vedtak. Hvis søknaden ikke kan behandles innen 14 dager, vil du få et foreløpig svar hvor vi orienterer deg om når søknaden vil bli behandlet.

Samtykke og taushetsplikt
Det er kun de personene som skal hjelp deg, som får tilgang til de opplysningene de trenger for å kunne utføre sitt arbeid. Bare dersom du gir samtykke til det, kan informasjonen gis til andre. Alle ansatte har taushetsplikt.

Innsynsrett
Gjennom innsynsrett i din journal kan du følge med på om du har mottatt de nødvendige tjenester i tråd med vedtak og planer. Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger som blir lagret om deg.

Egenbetaling
Dersom det søkes om tjenester som kommunen krever betaling for, vil det bli innhentet nødvendige opplysninger om din og eventuelt din ektefelle eller registrerte partner/samboers inntekt fra ligningskontoret og NAV.

IPLOS (= lovbestemt helseregister)
Noen opplysninger som kommunen spør deg om, blir sendt til et lovbestemt helseregister (IPLOS). I registeret kan ingen kjenne igjen deg eller opplysningene om deg, da verken fødselsnummer, navn eller adresse sendes ut av kommunen. Fødselsnummeret ditt er erstattet av et tilfeldig nummer.
En del av de innhentede opplysningene vil bli brukt i statistikk, som blant annet danner grunnlag for videre planlegging av tjenestene. Ingen personer kan gjenkjennes i denne statistikken, da alle opplysninger som kan føre til gjenkjennelse er fjernet.

Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelp-symbolet der du trenger hjelp til utfyllingen.
 2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
 3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutter uten aktivitet kan utfylling av skjemaet gå tapt. Husk å lagre underveis!

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader