• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

NAV - Fullmaktsskjema til signering med Bank-ID

Fullmakt

Personalia
/

Bakgrunn for og hvem fullmakten gjelder

I forbindelse med at undertegnede fullmaktsgiver(e) har henvendt seg til NAV Indre Østfold, for å få råd og veiledning vedrørende min/vår private økonomi, samt bistand til eventuelle utenrettslige gjeldsforhandlinger, gir jeg med dette fullmakt til min(e) veiledere ved

NAV Indre Østfold kommune - Org.nr. 998 432 189

  • Rita Nøkleby
  • Jon-Idar Jørgensen
  • Elise Haugerud
  • Emma Maria Johansen
  • Aida Barucija

Omgang av fullmakten

Ovennevnte fullmektiger skal ha adgang til å innhente og dele alle opplysninger om min/vår økonomiske situasjon. Herunder, men ikke begrenset til, opplysninger om inntekter, formue og gjeld. Den enkelte som innehar slike opplysninger om meg/oss fritas fra eventuell taushetsplikt.

Fullmakten gjelder overfor alle som har slike opplysninger om meg/oss og gjelder både i forhold til offentlige og private kreditorer og overfor de som inndriver fordringer på vegne av kreditorene. Fullmakten gjelder videre i forhold til arbeidsgiver, lignings-, trygde- og andre offentlige myndigheter og private som har opplysninger om mine/våre inntekts- og formuesforhold.

Fullmaktsgiver(e) samtykker i at informasjonsutveksling mellom fullmektig og de som fritas fra taushetsplikten, kan foregå i den form fullmektig mener er mest hensiktsmessig. Herunder gjelder både muntlig (møter og pr. telefon) og brev.

Ovennevnte har med dette også fullmakt til å forhandle med kreditorene, samt å inngå avtaler på mine/våre vegne. Fullmektig har videre adgang til å representere meg/oss i forbindelse med tvangsinnkreving og utlegg, herunder også ved eventuell klage på kreditors beslutning, samt måten saken er behandlet på av kreditor.

Fullmakten gjelder i inntil 12 – tolv – måneder fra signeringsdato.

Informasjon
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelp-symbolet der du trenger hjelp til utfyllingen.
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutter uten aktivitet kan utfylling av skjemaet gå tapt. Husk å lagre underveis!

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader