• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om skoleplass, SFO og skoleskyss ved Mortenstua skole

Informasjon og søknad

Informasjon

Mortenstua skole i Indre Østfold kommune er en opplæringsarena som tilbyr opplæring til barn med store sammensatte lærevansker og som har behov for et helhetlig spesialpedagogisk tilbud.

Saken bør være drøftet med PP-tjenesten før dere søker om skoleplass. Søknadsfrist er 1. oktober for kommende skoleår. Svar på søknaden vil sendes innen utgangen av november.

For søknader som sendes inn etter fristen eller der det ønskes plass for inneværende skoleår, vil vi ta kontakt med dere om når dere kan forvente et svar.

Før at barnet eventuelt kan starte opp på Mortenstua skole, må det gjøres en sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten der det konkluderes med at barnet har et helhetlig behov for spesialundervisning etter opplæringsloven §5-1. Ta kontakt med skolen dersom dere trenger ytterligere informasjon.

Søknad gjelder
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelp-symbolet der du trenger hjelp til utfyllingen.
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutter uten aktivitet kan utfylling av skjemaet gå tapt. Husk å lagre underveis!

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader