• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Melding til brannvesenet om overnatting

Innledning

Sikringstiltak som skal kreves

 • Bygning hvor overnatting finner sted, skal være utstyrt med automatisk brannalarmanlegg. Dersom dette mangler skal det være våken nattevakt.
 • Rom/lokaler som benyttes til overnatting skal være utstyrt med røykdetektor tilknyttet brannalarmanlegget.
 • Fra rom/lokaler hvor overnatting finner sted, skal det være adgang til minst to uavhengige rømningsveier.
 • Rømningsveiene skal være merket med gjennomlyst eller tilstrekkelig belyst markeringsskilt. I tilfelle den vanlige belysningen svikter skal slike skilt være gjennomlyst eller belyst med et nødlysarrangement.
 • Rømningsveiene skal være lett tilgjengelige, og fri for hindringer.
 • Branninstruks og rømningsplan skal være hengt opp på lett synlig sted i rom/lokale hvor overnatting finner sted.
 • Røyking og bruk av bar ild er ikke tillatt i bygningen ved overnatting.
 • Ansvarlig leder/nattevakter skal gjøres kjent med branninstruks, rømningsveier, brannmeldere brannalarmsignal, slokkeutstyr og bruken av dette, før overnattingen tar til.
 • Overnattingsgjestene skal gjøres kjent med brannvernbestemmelsene.
 • Alarmsentral Brann Øst skal informeres på tlf. 64 91 31 00, før overnattingen tar til.


Generell branninnstruks

Ansvarlig personell:
Skal sette seg inn i og forstå den generelle branninstruksen, samt ytterligere krav som måtte fremkomme i den enkelte bygnings branninstruks.

 • Skal ved mistenkelig røyk eller brann umiddelbart varsle brannvesenet på tlf. 110.
 • Skal kjenne brannsentralens plassering og virkemåte, samt plassering av håndmeldere.
 • Skal kjenne til plassering og virkemåte av brannslanger og slokkeapparater.
 • Skal kjenne til utganger og nødutganger.
 • Har ansvaret for at evakuering av lokalene foregår rolig og velorganisert helt ut til bygningens samleplass, og at de evakuerte blir der inntil annen ordre blir gitt.
 • Skal etter varsling og evakuering, forsøke å slokke brannen med det slokkeutstyret som er disponibelt
Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelp-symbolet der du trenger hjelp til utfyllingen.
 2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
 3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutter uten aktivitet kan utfylling av skjemaet gå tapt. Husk å lagre underveis!

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader