• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Bekymringsmelding til tilsynsmyndigheten

Informasjon

Informasjon om innsending

Hvis du er bekymret for om en barnehage gir et godt nok tilbud, bør du melde fra til barnehagemyndigheten. Din bekymringsmelding kan være viktig for barna, foresatt og de ansatte.

Formålet med tilsyn er å sikre at barna i Indre Østfold kommune har et godt og forsvarlig barnehagetilbud gjennom å påse at barnehagene drives i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Det er også ønskelig at tilsynet skal være til hjelp for barnehagenes arbeid med å kvalitetssikre og utvikle egen virksomhet. Plan for tilsyn med barnehager i Indre Østfold kommune skal bidra til at kommunen som barnehagemyndighet oppfyller sin tilsynsplikt etter barnehageloven. Planen skal kvalitetssikre og synliggjøre hvordan kommunen jobber systematisk med tilsyn.

En bekymringsmelding eller et varsel kan utløse et såkalt hendelsesbasert tilsyn.
Hendelsesbasert tilsyn gjennomføres med bakgrunn i opplysninger til barnehagemyndigheten som vurderes som en høy risiko for brudd på regelverket og som bør undersøkes raskt. Slike opplysninger kan være erfaringer gjort av barnehagemyndigheten, henvendelser eller klager/varsling fra foresatte, ansatte eller andre samarbeidspartnere.

Om bekymringsmelding eller varsling utløser skriftlig eller stedlig tilsyn er avhengig av hendelsens karakter og alvorlighetsgrad.

Hensikten med hendelsesbasert tilsyn er å:

  • Avklare hva som har skjedd.
  • Avklare mulige årsaker til hendelsen.
  • Undersøke om hendelsen har ført til endringer i barnehagens rutiner.
  • Undersøke om barnehagen har systemer og rutiner som forbygger at lignende hendelser vil kunne skje igjen.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelp-symbolet der du trenger hjelp til utfyllingen.
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutter uten aktivitet kan utfylling av skjemaet gå tapt. Husk å lagre underveis!

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader