• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Våler kommune - Melding om lokal lagring og bruk av slam

Mottaker/bruker

Bilde

Digitalt skjema for melding om lokal bruk og lagring av slam i jordbruket, er et samarbeid mellom alle kommunene i Vannområdet Morsa. Indre Østfold kommune har utarbeidet skjemaet og distribuert det videre til Våler kommune.

Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav av 04.07.2003 setter krav til bruk av avløpsslam. I dette skjemaet er det vist til de aktuelle paragrafene. Bruk av avløpsslam skal meldes til kommunen senest innen to uker før foretaket mottar slamprodukt for lagring eller bruk (§ 25).

Vi ber om at melding blir sendt i god tid før mottak av slam. Det er landbruksforetaket som har ansvar for at søknaden blir sendt.

Dersom avløpsslam skal brukes som jordforbedring og gjødsling ved nydyrking, skal plan for nydyrking være godkjent av kommunen i samsvar med forskrift om nydyrking (1997-05-02).
Opplysninger om driftssenter, foretak og søker
//

Kontaktperson

Meldingen gjelder for
/
/
/
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelp-symbolet der du trenger hjelp til utfyllingen.
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutter uten aktivitet kan utfylling av skjemaet gå tapt. Husk å lagre underveis!

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader